Nosači za monitore

Zglobni ili fiksni nosači za monitore crne, bele ili srebrne boje, jednostruki ili dvostruki, uz 3d podešavanje pozicije monitora.