Sertifikati i politika sistema
menadžmenta

TEMMA samo sertifikati

Sertifikati

SRPS ISO 9001
SRPS ISO 14001​

SRPS OHSAS 45001​

Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine kao i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu deo su ukupnog menadžmenta u preduzeću TEMMA trade doo. Usvajanje ovih menadžmenta sistema je strateška odluka za organizaciju jer uvek težimo ka podizanju kvaliteta naših proizvoda i usluga.

2012. godine, preduzeće TEMMA trade je ispunilo sve zahteve sistema za upravljanje SRPS ISO 9001 kvalitetom. Preduzeće TEMMA trade je već naredne 2013. godine ispunila zahteve SRPS ISO 14001 standarda za upravljanje zaštitom životne sredine i tako nastavilo da podiže standarde unutar samog preduzeća. Preduzeće je takođe svesno važnosti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu svih zaposlenih, tako da od 2018. godine i tome posvećuje posebnu pažnju kroz ispunjavanje priznatih standarda SRPS ISO 45001.

Preduzeće TEMMA trade će se, kao i do sada, i u budućnosti zalagati za poboljšanje svih aspekata poslovanja, kako bi krajnji korisnici kao rezultat osetili najviši mogući kvalitet prilikom pružanja usluga i proizvoda, odnosno kroz saradnju sa nama.
Politika sistema menadžmenta

Od decembra 2017. godine naše preduzeće je registovano kod Agencije za zaštitu životne sredine kao registrovani odlagač otpada sa obavezom dostavljanja godišnjeg GIO izveštaja o kretanju otpada. Sa tim u vezi ostvaril smo dugoročnu saradnju sa firmama koje se bave odlaganjem opasnog otpada na zakonski propisane načine.
ISO standard

Politika sistema menadžmenta