Strela nosač za monitor

Strela nosač za monitor

  • crne,bele ili sive boje
  • jednostruki ili dvostruki nosač
  • aluminijumski nosač
  • Fleksibilni zglobovi i VESA pločice dozvoljavaju krajnjem korisniku da pozicionira željenu visinu i ugao monitora
  • Strela nosač dozvoljava vertikalnu ili horizontalnu orijentaciju monitora.

Opis

Odgovara dimenzijama monitora od 17” do 32”, težine do 8 kg po nosaču.
Strela nosač monitora je pogodan i za instalaciju zaobljenih monitora. Poseduje VESA “Quick Release“ pločice, i intergrisan deo za organizaciju kablova koji vode do monitora.
Pun raspon pojedinačnog nosača iznosi 386mm. Preporučena debljina stola za montažu sa stegom je od 10 do 85 mm.