Ema

Ema

Restoranska stolica
-konstrukcija od masiva jasena
-tapacirana štofom