Nosači kućišta računara

Nosači kućišta računara izrađeni od metala ili drveta sa ili bez točkića sa predviđenim otvorima za kablove.